Register to apply! REGISTER OR LOGIN

Zulu Clan Name Praises, Izithakazelo, Direto and Iziduko

WARNING! We offer Zulu clan name praises for now others coming :)
Know your African roots Know yourself!

Bhengu Clan Name Praise

Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane KwaNephu KwaLamula Nyawo zigezwa ngamazolo Ninenivuka nixubhe ngelala ...read more

Biyela Clan Name Praise

Ntshangase! Menziwa! Nina bakaGala kaNodade Ninenibiya ngenkomo Abanye bebiya ngamahlahla Ninenasind...read more

Buthelezi Clan Name Praise

Shenge kaNdaba Phungashe! MthwaluSokalisa Mthwalusindamadoda Wena kaMevana waseMcakwini Wenongangenq...read more

Dlomo Clan Name Praise

Mkhabela! Bhelezi! Nsingizi! Dinangwe Mhlongo ungeyenowaseLangeni....read more

Dube Clan Name Praise

Dube elimthemde Dube kaBayisa Khushwayo! Mbuyazi kaThekeli Ongathekeli nakwandodakazi UZwakele ndoda...read more
POPULAR:

Top

Go To Top Of Page
FIND A JOB SEE MORE DOWN!