Register to apply! REGISTER OR LOGIN

Zulu Clan Name Praises, Izithakazelo, Direto and Iziduko

WARNING! We offer Zulu clan name praises for now others coming :)
Know your African roots Know yourself!

Guma Clan Name Praise

Ngogwana! Siyayi! Sibasa ndleleni singosi lutho Sosabantu njengezinkomo Mangena ngesithekhaya....read more

Gumbi Clan Name Praise

Mlotshwa! Luvuno! Mehlo enkomenkulu Mkhatshwa! Nina enaveleNyandeni....read more

Gumede Clan Name Praise

Mnguni!Gwabe Mnguni kaYeyeye KaKhondlo kaPhakathwayo Abadlumuntu bembhuyabhuya Ngendaba Bethi, Dluya...read more

Gwala Clan Name Praise

Nzimande! Vilakazi! Mphephetha! Lugwashu! Majiya!...read more

Hadebe Clan Name Praise

Mthimkhulu! Bungane! UNdlubu zamilebubiniNjengoba zesabukwehlela Ingabemhlabeni zesabani Mafuzafulel...read more
POPULAR:

Top

Go To Top Of Page
FIND A JOB SEE MORE DOWN!