Register to apply! REGISTER OR LOGIN
ID: 304

Duma

Duma Clan name praise:

Duma lwandle!
Lulwandle aluwelwa
Luwelwa zinkonjane
Zona zindiza phezulu
Mthombeniosezansi kakhulu Mseleku!
Bagongolozabaphekwa netshe
Kwavuthwitshe kwasala bona
Nina bakwasigwayi sakwaMcuba
Nina bakwaMhanga wamila kumuntu
Baze bamsika ngesihebhe
Nina bakwaNontshiza
Nina bakwaDlelanga.

Top

Write your comments below:

Top

Go To Top Of Page
FIND A JOB SEE MORE DOWN!